MILOS OBILIC OG KRSNA SLAVA UDRUŽENJA - SV. ERKEENGELEN MICHAEL

HVEM VAR MILOS OBILIC?Milos Obilic er en berømt historisk personlighet som vi vet lite fakta om. Men det er ikke bare et slør av uvitenhet eller et taushetsslør som omslutter utilstrekkelig utforskede områder av menneskelig kunnskap. Nei! Det er et slør av u-interesse i de triviell tingene i hverdagens jordiske liv. Her handler det om en gigant, hvor hans gjerning og arv virkelig overstiger det faktiske utvalget av fakta.

Milos Obilic er ikke bare den største blant de største heltene, Milos Obilic er et symbol, et ikon og forbilde for serbere. Navnet hans i seg selv forklarer essensen av det å være serber, det fyller med stolthet og mot. Gjennom århundrer har utallige tusener helter trukket styrke fra hans overmenneskelige gjerninger og legendariske personlighet.

Milos Obilic satt med sin heltemot og ofring en moralsk og ridderlig vertikal for alle tider og alle etterkommere. Og det er at det finnes ting som er større enn selve livet: det gode ordet, en kristen ortodoks tro og fremfor alt frihet. Fordi bare en fri mann kan opprettholde de to første. I alle århundrer etter dette visste serberne det; "Alle er født til å dø en gang, ære og skam lever for alltid".

Derfor til og med i disse urolige tider, med Guds hjelp, forblir en sterk tro og advarsel, "mødrene fortsatt føder Obilic's". 

FORENIGENS "KRSNA SLAVA" - ST. ERKEENGELEN MICHAEL

KRSNA SLAVA er en serbisk ortodoks kristen tradisjon som feirer familiens skytshelgen. På skytshelgenes dag hedrer og opprettholder serbere forbindelse til sine forfedre, tradisjon og sin opprinnelse.Serbisk Forening Milos Obilic har med velsignelse av vår prest valgt St .Arhangel Mihail /Erkeengelen Mikael til foreningens Krsna Slava. St. Arhangel Mihail også kalt "Arandjelovdan" er den nest utbredte Krsna Slava hos serbere og markeres den 21.november, eller den 8.november etter den gamle julianske kalender. Siden foreningen er grunnlagt den 27.november var St. Arhangel Mihail valg som foreningens Krsna Slava både logisk og naturlig.St. Arhangel Mihail/Erkeengelen MikaelSiden eldgamle dager har mennesker feiret engler, for ifølge det gamle testamentet, da folk vendte seg fra Gud, begynte de å tilbe Guds skapninger, skape idoler, og ofre dem. Pagane/hedninger kalte dem guder og skapere av alt synlige og usynlige. En slik tro ble forbannet like før Det første økumeniske rådet av hellige forfedre ved Laodicean på Nikea, for så å introdusere regelen som en riktig og ærverdig feiring av de hellige engler, som Guds tjenere og oppfostre av den menneskelige rase.I det strenge englehierarkiet, der det er fullstendig enstemmighet i lydighet til de lavere rangene av de høyere, ble erkeengelen Mikael valgt som hertugen, fordi han ved sine handlinger reddet mange engler som hadde falt bort fra Gud, og som Lucifer dro med seg i ruin. Erkeengelen Mikael dukket alltid opp på stedene hvor Guds helligste mor også dukket opp, og slik representerte den himmelske makt og beskyttelse på jorden.

Erkeengelen Mikael er avbildet med et spyd i høyre hånd som et middel i kamp mot Lucifer, og en palmegrein i sin venstre hånd, som alltid er et symbol for endelig fred og for seier over det onde. Han regnes som en vokter av den ortodokse tro og en bekjemper mot kjetteri.Det er en tro og skikk blant mange kristne serbere som feirer St. Arhangel Mihail/Erkeengelen Mikael, at siden de betrakter han som en levende helgen, at man ikke skal koke hvetekorn men det er grunnløst og feil tankegang. Det er obligatorisk å tilberede hvetekorn til Krsna Slava fordi hvetekorn tilberedes for forfedres, og ikke helgens sjel, som er levende foran Gud. Om helligdagen skal feires med et fastende måltid eller ikke, avhenger av hvilken dag den faller på. Hvis det faller på onsdag eller fredag, bør det være fastende. I følge menneskets tro blir høsten også feiret den dagen fordi når de hellige delte roller, fikk erkeengelen Mikael høst og vintertid - en tid med vinter- og vintervansker. Det sies at erkeengelen Mikael på dette tidspunktet vandrer verden rundt kledd som en tigger for å irettesette de vantroende og hjelpe de trengende. Det sies også at været på Arandjelovdan definerer hvordan været blir gjennom vinteren og våren. De syke leges på denne dagen. I noen deler av Serbia feires erkeengelen Mikael også som en beskytter for storfe og sau oppdrettere fordi troen tilsier at bare han kan drive bort ulvene.

Den Serbiske Foreningen Milos Obilic har som mål å ivareta serbisk tradisjon, kultur og folke skikk, samt vise de riktige og sanne verdiene for nye generasjonene. Denne kampen mot dagens synder og fristelser er enda en parallell mellom vår forening og Krsna Slava.

 E-post: milosobilic@milosobilic.no
 Org. nr:     996 314 510 
 Kontonr.    1503 20 22569    
© 2020 Srpsko Udruženje Miloš Obilić                                                                                    
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang